Bất thường phi vụ chia % lợi nhuận sau liên doanh, liên kết tại Quảng Ngãi

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ ra một số bất thường về việc liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 21/4/2009 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 – 2015, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Công ty cổ phần thiết bị y tế Quảng Ngãi ký hợp đồng liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, sau khi ký hợp đồng liên doanh, 2 bên đã tiến hành mua sắm, lắp đặt máy chụp MRI với tổng giá trị là 13.560 triệu đồng. Từ năm 2012, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đưa máy vào hoạt động đến tháng 1/2021 giá thu dịch vụ sử dụng máy chụp MRI được áp dụng nhiều mức giá theo quy định; tổng doanh thu là 26.812 triệu đồng; tổng chi phí là 14.739 triệu đồng; tổng lợi nhuận 12.073,195 triệu đồng (kết quả phân chia lợi nhuận 70% đối tác và 30% bệnh viện).

Số lợi nhuận được phân phối Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi hạch toán và sử dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ. Từ năm 2016 đến nay, kinh phí được trích toàn bộ vào Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và khoản 3, Điều 14, Nghị định số 16/2015/NĐCP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến ngày 22/10/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh này đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động liên doanh. Máy chụp MRI do Công ty cổ phần thiết bị y tế Quảng Ngãi góp vốn liên doanh được nhận về Công ty.

Điều lạ của phi vụ này là, trong tổ chức thực hiện liên doanh, liên kết, không hiểu vì lý do gì, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không thành lập Hội đồng để đánh giá và xác định lại giá trị tài sản dùng để liên doanh, liên kết.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác định, việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chưa có ý kiến tư vấn về tài chính mà tự thỏa thuận với đối tác về tỷ lệ % phân chia lợi nhuận và không thực hiện báo cáo hoạt động liên doanh, liên kết hàng năm gửi Sở Y tế là không đúng quy định tại điểm b, khoản 4, Mục III và điểm b, khoản 1, Mục VI và khoản 3, Mục V, Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007. của Bộ Y tế.

Chưa kể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không có văn bản xin ý kiến hoặc báo cáo khó khăn, vướng mắc gửi Sở Y tế và Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện sau kiến nghị của Thanh tra Sở Tài chính về những tồn tại, thiếu sót.

“Trách nhiệm trên thuộc về lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi được phân công theo dõi, phụ trách ở mỗi thời kỳ về công tác liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế”, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kết luận.

Nhiệt Băng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/bat-thuong-phi-vu-chia–loi-nhuan-sau-lien-doanh-lien-ket-tai-quang-ngai-d181900.html

XEM THÊM