Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông báo xét tuyển viên chức năm 2022

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông báo xét tuyển viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh đăng ký dự tuyển:

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Bác sĩ hạng III (V.08.01.03 – Bác sĩ y khoa, Bác sĩ Tai mũi họng; Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt):

– Tốt nghiệp bác sĩ trở lên phù hợp với từng chuyên ngành dự tuyển;

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

f) Các thí sinh được đào tạo theo diện cử tuyển, thí sinh được đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Quảng Ngãi chỉ được đăng ký dự tuyển vào Bệnh viện Sản – Nhi khi được cấp có thẩm quyền dự kiến bố trí về làm việc tại Bệnh viện Sản – Nhi trước khi cử đi đào tạo.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

5. Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại Bệnh viện Sản – Nhi 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu, chỉ đăng ký vào một vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu đăng ký xét tuyển vào 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự xét tuyển); Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Gửi kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển, gồm:

– 02 bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn + bảng điểm;

– 01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ;

– 01 bản sao chứng chỉ tin học;

– 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, có dán tem.

– 02 ảnh 3×4 (chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), mặt sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 27/10/2022 đến hết ngày 26/11/2022

– Đối với thí sinh gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính:

+ Ngoài thành phần hồ sơ quy định trên, thí sinh gửi kèm giấy xác nhận nộp phí tuyển dụng. (Phí tuyển dụng nộp vào tài khoản Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, số 111000191099 Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Chi nhánh Quảng Ngãi, nội dung: “Phí tuyển dụng viên chức năm 2022”).

+ Hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 184 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngoài bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 2022”.

+ Thời gian: 27/10/2022 đến hết ngày 26/11/2022, căn cứ theo dấu bưu chính.

c) Phí tuyển dụng: thí sinh đăng ký dự tuyển có trách nhiệm nộp phí theo quy định là 500.000 đồng/01 thí sinh, phí nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Đối với thí sinh nộp hồ sơ theo đường bưu chính, nộp phí theo hướng dẫn trên.

d) Số điện thoại liên hệ: 0914617618.

6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

7. Thời gian tuyển dụng:

– Xét tuyển vòng 1: 06/12/2022 (Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm).

– Xét tuyển vòng 2: ngày 22-23/12/2022 (Hình thức: Phỏng vấn).

* Lưu ý:

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng (thông báo, mẫu phiếu, kết quả tuyển dụng…), thí sinh theo dõi trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi: http://sannhiquangngai.

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông báo./.

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Đình Tuyến

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/8181/202210/benh-vien-san-nhi-tinh-quang-ngai-thong-bao-xet-tuyen-vien-chuc-nam-2022-3141605/

XEM THÊM