Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi bị kỷ luật

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan tại tỉnh này.

Ngày 28/12, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã có kết luận thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ chủ chốt và nguyên cán bộ chủ chốt tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, Huyện ủy Nghĩa Hành, Huyện ủy Sơn Tây.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Nam bị Tỉnh ủy Quảng Ngãi thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, thi hành kỷ luật ông Đỗ Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Trương Quang Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức Cảnh cáo.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông: Đoàn Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Tăng Thanh Toàn, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Trương Bá Chuẩn, Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Riêng ông Nguyễn Tiến Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của Đảng thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên Tỉnh ủy Quảng Ngãi không ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải.

Nguyên Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Phan Bình bị Tỉnh ủy Quảng Ngãi thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với cá nhân, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Bình, đảng viên Chi bộ thôn Xuân Vinh, thuộc Đảng bộ xã Hành Đức (huyện Nghĩa Hành), nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015-2020, bằng hình thức cảnh cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Kà Để, đảng viên Chi bộ thôn Nước Min, thuộc Đảng bộ xã Sơn Mùa (huyện Sơn Tây), nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Lê Đức 

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chi-huy-truong-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-quang-ngai-bi-ky-luat-d577542.html

XEM THÊM