Chi tiết lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 25/5

Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội mới đây đã có thông báo về lịch cắt điện trên toàn thành phố trong ngày 25/5. Khách hàng nên nắm thông tin để chủ động trong sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất.

Chi tiết lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 25/5:

NT (SHTT)

Nguồn: https://sohuutritue.net.vn/chi-tiet-lich-cat-dien-ha-noi-ngay-mai-25-5-d163968.html

XEM THÊM