Chính thức tăng phí sát hạch bằng lái xe tất cả các hạng

Phí sát hạch lái xe tất cả các hạng tăng từ 40.000 đồng đến 180.000 đồng từ 1-8-2023.

Ngày 7-6, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Theo đó, Thông tư 37/2023 tăng phí thi sát hạch lái xe từ ngày 1-8-2023.

Chính thức tăng phí sát hạch lái xe từ 1-8. Ảnh: THY NHUNG

Cụ thể tại Biểu mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng ban hành kèm theo Thông tư 37/2023, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại đã tăng so với Thông tư 188/2016 như sau:

Trong đó, mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư 37/2023 được áp dụng thống nhất trên cả nước (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương quản lý hay cơ quan thuộc địa phương quản lý).

Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8 và thay thế Thông tư 188/2016.

THY NHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chinh-thuc-tang-phi-sat-hach-bang-lai-xe-tat-ca-cac-hang-post736971.html

 

XEM THÊM