Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý nghiêm vụ mỏ đá bị dân chiếm đất

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc người dân chiếm dụng đất mỏ đá Bình Thanh.

Ngày 8/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chỉ đạo UBND huyện Bình Sơn, các cơ quan liên quan khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc người dân chiếm dụng đất mà Nhà nước giao cho Công ty TNHH ICR để thực hiện khai thác khoáng sản tại mỏ đá Bình Thanh.

Đã nhiều tháng trôi qua, Công ty TNHH ICR không thể thực hiện nổ mìn để khai thác đá vì liên tục bị người dân cản trở.

Theo đó, ông Đặng Văn Minh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung mà các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh. Trong đó, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sự việc nêu trên.

Đồng thời, vận động nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất của Công ty TNHH ICR tại địa phương theo quy định, tránh để phát sinh về điểm nóng an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của địa phương; Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25/11.

Trước đó, Báo Giao thông đăng bài “Vì sao người dân làm khó mỏ đá Bình Thanh”, phản ảnh tình trạng một nhóm hộ dân tại xã Bình Thanh có hành vi lấn chiếm, chiếm dụng đất được tỉnh Quảng Ngãi giao cho Công ty TNHH ICR để thực hiện quyền khai thác khoáng sản là mỏ đá.

Cụ thể, khi công ty này chuẩn bị các thủ tục để triển khai nổ mìn phá đá đi vào hoạt động thì liên tục bị người dân kéo vào giữa mỏ cản trở không cho tổ chức khai thác, dẫn đến công ty phải ngừng hoạt động trong thời gian dài.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chu-tich-quang-ngai-chi-dao-xu-ly-nghiem-vu-mo-da-bi-dan-chiem-dat-d572037.html

 

XEM THÊM