Chủ tịch thị xã bị phê bình vì…chậm kiểm điểm chủ tịch phường sai phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình Chủ tịch UBND TX Đức Phổ vì chậm kiểm điểm sai phạm một chủ tịch phường.

Ngày 13/3, Văn Phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND TX Đức Phổ nghiêm túc tổ chức kiểm điểm người đứng đầu chính quyền phường Phổ Quang.

Được biết, trước khi bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, Chủ tịch UBND phường Phổ Quang, TX Đức Phổ, Võ Văn Xinh đã có nhiều việc làm trái quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Chủ tịch UBND phường Phổ Quang tự ý ban hành thông báo tiếp nhận hồ sơ sai quy định về thời gian khiến người dân gặp khó khăn.

Qua kiểm tra thủ tục hành chính (TTHC) tại phường Phổ Quang, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy việc niêm yết công khai TTHC chưa đảm bảo quy định. Việc lập sổ theo dõi, tiếp nhận hồ sơ có thực hiện, song quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chậm. Việc cập nhật, xử lý dữ liệu hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử thực hiên chưa nghiêm, nhất là lĩnh vực đất đai không cập nhật. Công tác xử lý hồ sơ còn hạn chế khi chưa đạt 50% tổng số hồ sơ tiếp nhận thực tế.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường Phổ Quang tự ý ban hành Thông báo số 02 năm 2022 về nội quy, quy chế tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trái quy định khi công bố thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa có khung giờ buổi sáng từ 7h30 – 10h30. Trong đó, riêng thời gian dành cho việc trả kết quả buổi sáng là từ 9h30 đến 10h30; buổi chiều trả kết quả từ 15h đến 16h30.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc ban hành quy định trên là vi phạm quy định về thời gian làm việc của bộ phận một cửa của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành. Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ của công dân tạo bộ phận một cửa các cấp đối với buổi sáng từ 7h15 đến 11h15; buổi chiều từ 13h30 phút đến 16h30.

Qua kiểm tra TTHC tại phường Phổ Quang, TX Đức Phổ, VP UBND tỉnh Quảng Ngãi phát hiện Chủ tịch và địa chính phường Phổ Quang “ém” hàng trăm hồ sơ đất đai của công dân.

Đối với lĩnh vực đất đai, qua kiểm tra hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND phường tiếp nhận, xử lý trong 7 tháng đầu năm 2022 và hồ sơ được tiếp nhận từ nhiều năm trước bị tồn đọng chưa được xử lý, có nhiều sai sót.

Theo đó, phường Phổ Quang không nhập thông tin tên chủ hồ sơ, địa chỉ, nội dung thực hiện, thành phần hồ sơ, ngày tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả; không mở số theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, không có giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho công dân…

Thậm chí UBND phường Phổ Quang và cán bộ địa chính đã tự “bùa” thông tin hoàn thành hồ sơ.

Đơn cử như hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của các ông, bà Phạm Trai, Nguyễn Nin, Huỳnh Thị Nương nộp vào UBND phường Phổ Quang trước năm 2022. Các bộ hồ sơ trên chưa thực hiện xong quy trình niêm yết công khai lấy ý kiến theo quy định, nhưng cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã đã tự xác nhận trước nội dung, ký, đóng dấu vào Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Biên bản kết thúc việc công khai.

Thêm nữa, trong các hồ sơ trên sau khi xác nhận nội dung, ký, đóng dấu và nhưng phần ngày tháng để trống. Về hình thức hồ sơ thể hiện việc niêm yết công khai nhưng trên thực tế không hề tổ chức niêm yết công khai.

Theo VP UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc hợp thức hóa quy trình niêm yết công khai và xác nhận khống vào hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên không thực hiện đúng quy trình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, nhiều hồ sơ được UBND phường Phổ Quang tiếp nhận từ trước năm 2022 nhưng vẫn chưa được xem xét xử lý như hồ sơ của bà Võ Xuân Khương, bà Phan Thị Thảo, đơn công dân ghi ngày 29/12/2020; Nguyễn Thị Dùng, đơn công dân ghi ngày 24/6/2021… Thậm chí, nhiều hồ sơ ở trạng thái không thể xử lý được, do tiếp nhận hồ sơ đầu vào không đảm bảo.

Trước các sai phạm và yêu cầu kiểm điểm nhưng TX Đức Phổ chậm thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu TX Đức Phổ nghiêm túc kiểm điểm chủ tchj UBDN phường Phổ Quang với tinh thần không né tránh, bao che.

Theo VP UBND tỉnh Quảng Ngãi, các tồn tại trên là nguyên nhân dẫn đến các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của người dân bị tồn đọng kéo dài, người dân không có cơ sở để biết được khi nào hồ sơ sẽ được giải quyết hoặc phải bổ sung dẫn đến tồn đọng hơn 200 hồ sơ về đất đai.

Trách nhiệm chính ở đây phần lớn do công chức địa chính tiếp nhận nhưng không tham mưu xử lý. Đối với Chủ tịch UBND phường Phổ Quang không thực hiện theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo việc giải quyết hồ sơ cho công dân. Các sai phạm trên là do công tác lãnh đạo, quản lý, kiểm soát hoạt động giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của Chủ tịch UBND phường Phổ Quang còn buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát, tùy tiện trong việc giải quyết TTHC cho người dân. Do đó, cần xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu UBND phường Phổ Quang và công chức địa chính, cán bộ có liên quan.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông:https://www.baogiaothong.vn/chu-tich-thi-xa-bi-phe-binh-vicham-kiem-diem-chu-tich-phuong-sai-pham-d584491.html

XEM THÊM