Dòng chữ quan trọng trên thẻ bảo hiểm y tế ít người biết

Không nhiều người hiểu ý nghĩa của dòng chữ ‘thời điểm đủ 5 năm liên tục từ…’ ghi trên thẻ BHYT và quyền lợi đi kèm. Mức hưởng khi đóng BHYT 5 năm liên tục có khác với đóng 10 năm?

Tôi thấy trên thẻ BHYT của tôi ghi “thời điểm đủ 5 năm liên tục từ 01/01/2023” . Dòng chữ này có ý nghĩa như thế nào? Sau bao lâu thì phải đổi thẻ BHYT mới? Đóng BHYT 5 năm và 10 năm mức hưởng bảo hiểm như nhau không? (Lê Nga, Hà Nội)

Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó trưởng phòng Chế độ bảo hiểm y tế, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trả lời:

Người tham gia BHYT đóng đủ 5 năm liên tục không gián đoạn theo quy định, trên thẻ BHYT sẽ có dòng chữ xác định “thời gian đủ 5 năm liên tục từ…”.

Người tham gia BHYT 5 năm liên tục có nhiều quyền lợi khi đi khám chữa bệnh

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trường hợp người tham gia có thời gian tham gia liên tục từ 5 năm trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 8.940.000 đồng, từ ngày 1/7 là 10,8 triệu đồng) thì sẽ được miễn cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT ngay tại cơ sở khám chữa bệnh; được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận miễn cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT cho những lần đi khám chữa bệnh BHYT tiếp theo, trừ trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Chi phí người bệnh đồng chi trả là phần chi phí thuộc trách nhiệm chi trả của người bệnh đối với các chi phí thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (đã trừ đi phần thuộc trách nhiệm của quỹ BHYT chi trả).

Ví dụ: Bạn là đối tượng có mức hưởng BHYT là 80% thì bạn sẽ đồng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh.

Nếu bạn đã tham gia BHYT 5 năm liên tục, từ đầu năm 2023 đến tháng 5 bạn đi khám chữa bệnh đúng tuyến 3 lần, phải đóng thêm tổng cộng 9 triệu đồng phần cùng chi trả, bạn sẽ được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận miễn cùng chi trả.

Từ lần thứ 4 trở đi, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm 2023, bạn sẽ không phải đóng thêm phần 20% này.

Kể từ ngày đủ thời gian tham gia 5 năm trở đi, nếu người tham gia vẫn tiếp tục tham gia BHYT và có chi phí cùng chi trả của các lần đi khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến trong năm đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được hưởng quyền lợi như người đã đóng BHYT 5 năm liên tục.

Theo quy định hiện hành, việc gia hạn giá trị sử dụng của thẻ BHYT được thực hiện trên hệ thống công nghệ thông tin nên không có quy định thời hạn cụ thể phải thay đổi thẻ mới. Thẻ BHYT chỉ được in lại khi người tham gia đề nghị đổi thẻ BHYT.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/q-a-dong-chu-quan-trong-tren-the-bao-hiem-y-te-it-nguoi-biet-2144329.html

XEM THÊM