Giới thiệu Bí thư Điện Biên Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng GTVT

Trong ngày 21/10, Quốc hội hoàn tất quy trình miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT với ông Nguyễn Văn Thể; Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT.

Cụ thể, trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vào giữa năm 2022

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT với ông Nguyễn Văn Thể, sáng 21/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Điện Biên, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trưởng đoàn ĐBQH khó XV tỉnh Điện Biên được giới thiệu bầu giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nhân sự này.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về danh sách phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

Tiếp đến, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, tại Hà Nội, là tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành tài chính – lưu thông tiền tệ. Tháng 10/2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu làm Bí thư tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ngày 15/10/2020, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho đến nay. Trước đó, ông giữ chức Phó Chủ tịch rồi làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5/7/2019 đến 10/2020. Ông Thắng có 18 năm làm việc tại VietinBank, trải qua nhiều vị trí như: Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank.

Theo Thu Hằng (VietNamNet)

XEM THÊM