Hé lộ lý do CEO Đường Quảng Ngãi 15 lần mua không hết cổ phiếu đã đăng ký

Nguyên nhân ông Võ Thành Đàng không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Hé lộ lý do Tổng giám đốc Đường Quảng Ngãi 15 lần mua tỷ lệ nhỏ cổ phiếu so với đăng ký.

Ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (CEO) Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi vừa mua thành công 700.800 cổ phiếu. Trước đó, ông đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Nguyên nhân ông Võ Thành Đàng không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký là do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Đây cùng không phải là lần đầu tiên ông Võ Thành Đàng không mua hết cổ phiếu đã đăng ký.

Cụ thể, từ tháng 1/2022 tới nay, ông Võ Thành Đàng đã 15 lần đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu Đường Quảng Ngãi. Trong số này, ông Võ Thành Đàng có 5 lần không mua vào cổ phiếu nào.

Ngoài ra, ông Võ Thành Đàng cũng đang tiếp tục đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 7,74% lên 8,02% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu đạt 2.129 tỷ đồng, tăng 14,42%.

Lợi nhuận gộp đạt 595 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý I/2023 đạt 316 tỷ đồng, tăng 80,57% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý I/2023, tổng tài sản đạt 11.814 tỷ đồng, tăng thêm 1.548 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho tăng 2,2 lần, đạt 2.116 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài chính của Đường Quảng Ngãi, nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 4.334 tỷ đồng, tăng 54%. Nợ vay ngắn hạn chiếm tới 76% nợ phải trả, đạt 3.295 tỷ đồng, tăng 74%.

Phước Nguyên

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/he-lo-ly-do-ceo-duong-quang-ngai-15-lan-mua-khong-het-co-phieu-da-dang-ky-20180504224284781.htm

XEM THÊM