Hết thời hạn, Công ty Thương mại vận tải Hân Nga vẫn chưa nộp phạt 280 triệu đồng

Quá thời gian thi hành Quyết định xử phạt nhưng Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hân Nga vẫn chưa nộp phạt vi phạm và chưa phá dỡ hạng mục xây dựng trái phép.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát văn bản đến Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hân Nga, đề nghị Công ty này khẩn trương thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

Trước đó, ngày 7/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 125/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hân Nga về hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

Theo đó, Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hân Nga có trách nhiệm nộp phạt với số tiền 280.000.000 đồng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hân Nga có trách nhiệm khắc phục hậu quả. Cụ thể, đối với hạng mục Nhà trưng bày thi công sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, Công ty phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với hạng mục nhà xưởng thi công không đúng quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh Quảng Ngãi buộc Công ty phá dỡ hạng mục công trình vi phạm.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, đến nay (21/12/2022), đã quá thời gian thi hành Quyết định đối với phần nộp tiền phạt và phá dỡ hạng mục Nhà xưởng nhưng Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hân Nga vẫn chưa nộp phạt vi phạm và chưa phá dỡ hạng mục Nhà xưởng xây dựng trái phép theo quy định.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hân Nga khẩn trương chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nói trên của Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/12/2022 để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

“Quá thời hạn tự nguyện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh mà Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hân Nga không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật”, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị.

Đối với hạng mục Nhà trưng bày, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hân Nga khẩn trương làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng theo đúng thời gian đã ghi trong quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiệt Băng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/het-thoi-han-cong-ty-thuong-mai-van-tai-han-nga-van-chua-nop-phat-280-trieu-dong-d180743.html

XEM THÊM