Kỷ luật 3 cán bộ ở Quảng Ngãi vì chậm xử lý hồ sơ đất đai

3 cán bộ, công chức phường Phổ Quang (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bị kỷ luật vì chậm xử lý hồ sơ đất đai.

3 cán bộ, công chức phường Phổ Quang bị kỷ luật vì chậm xử lý hồ sơ đất đai.

Ngày 11/5, ông Đỗ Tâm Hiển – Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, đã ký các Quyết định thi hành kỷ luật 3 cán bộ, công chức phường Phổ Quang do vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.

Cụ thể, kỷ luật khiển trách đối với ông Võ Văn Xinh – Chủ tịch UBND phường Phổ Quang; Kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Tấn Nam, công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường Phổ Ninh (nguyên công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường Phổ Quang); Kỷ luật khiển trách ông Huỳnh Đoàn Tân, công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường Phổ Quang.

UBND thị xã Đức Phổ cũng đã có văn bản đề nghị UBKT Thị ủy Đức Phổ xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với ông Võ Văn Xinh và ông Huỳnh Tấn Nam.

Trước đó, qua kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động bộ phận Một cửa của UBND phường Phổ Quang trong năm 7 tháng 2022, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một số vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật đất đai về quy trình xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Những cán bộ, công chức trên đã vi phạm quy định về xác nhận, công khai hồ sơ hợp thức hóa quy trình niêm yết công khai và xác nhận khống vào hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều hồ sơ tiếp nhận từ trước năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét xử lý theo quy định; nhiều hồ sơ tuy đã và đang được giải quyết nhưng để quá hạn rất lâu.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ tổ chức thanh tra, kiểm tra về kết quả xử lý, giải quyết hơn 200 hồ sơ đang tồn đọng tại UBND phường Phổ Quang được tiếp nhận vào thời điểm trước năm 2022 và những hồ sơ tồn đọng trong năm 2022.

Trần Tươi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ky-luat-3-can-bo-o-quang-ngai-vi-cham-xu-ly-ho-so-dat-dai-post638222.html

 

XEM THÊM