Lãnh đạo sở ngành ở Quảng Ngãi bị nhắc nhở việc phối hợp kiểm toán

Ngày 27-6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc nhằm chấn chỉnh vì chưa phối hợp tốt trong công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, văn bản hỏa tốc dựa trên cơ sở nội dung thảo luận và đề nghị của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tại Hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán vừa qua.

Văn bản hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng của các đơn vị, sở ngành, địa phương như: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các Công trình Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp và UBND các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Trà Bồng… phải nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm trong việc phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin phục vụ công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại tỉnh và đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm, đầy đủ, kịp thời trong thời gian đến.

Đối với các nội dung kiến nghị kiểm toán tại Dự thảo Báo cáo kiểm toán cần tiếp tục củng cố, làm rõ thêm.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Kiểm toán Nhà nước khu vực III. Trong trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Đồng thời, ông Đặng Văn Minh cũng chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương rà soát nội dung báo cáo Ủy ban Tài chính, Ngân sách tại báo cáo số 63/BC-UBND ngày 10-4-2023 của UBND tỉnh.

Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để kiểm tra, rà soát, đảm bảo tính thống nhất về nội dung, số liệu tại Báo cáo. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, trao đổi thống nhất với Kiểm toán Nhà nước để báo cáo cho Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Minh Trường

Nguồn PLO: https://plo.vn/lanh-dao-so-nganh-o-quang-ngai-bi-nhac-nho-viec-phoi-hop-kiem-toan-post739730.html

 

XEM THÊM