Những người sinh vào 3 năm này bắt buộc phải đổi CCCD gắn chip ngay trong năm 2024 để không bị phạt

Trong năm 2024, những người thuộc nhóm đối tượng này sẽ phải làm CCCD gắn chip.

Những người phải làm căn cước công dân gắn chip 2024

Căn cước công dân (CCCD) gắn chip là giấy tờ chứng minh nhân thân quan trọng của công dân. Thẻ CCCD gắn chip được cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Theo Điều 21, 23 Luật Căn cước công dân 2014 và quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, người sử dụng CMND, CCCD phải đi đổi sang CCCD gắn chip mới nếu thuộc một trong các trường hợp khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Như vậy, trong năm 2024, những người thuộc độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân là người sinh vào một trong các năm 1999, 1984 và 1964.

Tuy nhiên, nếu CCCD được cấp trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi này, thì vẫn được sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

Nếu trong trường hợp công dân đi làm CCCD đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ, thì thời hạn sử dụng thẻ là đến suốt đời. Tức là công dân được sử dụng cho đến khi mất mà không cần làm thủ tục đổi thẻ bất cứ lần nào nữa, trừ trường hợp thẻ bị mất, hoặc bị hư hỏng,…

Ảnh minh họa: Internet

– CMND hết thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp (hướng dẫn bởi Mục 2 Phần II Thông tư 04/1999/TT-BCA)

Theo Nghị định 05/1999/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 170/2007/NĐ-CP), Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Như vậy, đến năm 2024, những người có Chứng minh nhân dân được cấp từ năm 2009 trở về trước bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip.

Bên cạnh đó, các trường hợp khác cần đổi CCCD mới bao gồm:

– Khi CMND/CCCD bị hư hỏng không sử dụng được.

– Khi có thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng.

– Khi công dân xác định lại giới tính, quê quán.

– Khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD/CMND.

– Khi công dân bị mất thẻ CCCD/CMND.

– Khi công dân được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Mức phạt khi không đổi CCCD gắn chip hết hạn

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, việc không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.

PN (SHTT)

https://sohuutritue.net.vn/nguoi-sinh-vao-3-nam-nay-bat-boc-phai-doi-cccd-gan-chip-ngay-trong-nam-2024-de-khong-bi-phat-d176920.html

XEM THÊM