Ông chủ thương hiệu Fami đặt kế hoạch lãi 2,7 tỷ mỗi ngày

Ông chủ Fami lên kế hoạch cho doanh thu tăng nhẹ 2% nhưng lợi nhuận lại đi lùi đến 22%.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) – chủ sở hữu thương hiệu sữa đậu nành Fami vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Năm 2023, QNS đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế 1.008 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2022, tương ứng mỗi ngày có lãi 2,76 tỷ đồng. Với chỉ tiêu trên, Công ty dự kiến chi cổ tức năm 2023 bằng hoặc hơn 15%, giảm một nửa so với năm trước.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%. Hiện tại, QNS đã chia hai lần cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 15%, đợt 1 vào tháng 9/2022 và đợt 2 vào tháng 1/2023.

Ông chủ Fami lên kế hoạch đi lùi năm 2023.

Do đó, công ty muốn trình cổ đông phương án chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2022 với ngày đăng ký cuối cùng là 18/4, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4, thanh toán dự kiến vào ngày 27/4.

Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty phải chi 1.071 tỷ đồng cho ba lần trả cổ tức năm 2022.

Trong tài liệu gửi cổ đông, Đường Quảng Ngãi còn có tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Phương án 1, tỷ lệ phát hành bằng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 3,57 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

Phương án 2, tỷ lệ phát hành bằng 2% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 7,14 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 15% đến dưới 20%.

Phương án 3, tỷ lệ phát hành bằng 3% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 10,71 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 20% trở lên.

Ngoài ra, cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm và chỉ có tối đa 50 người lao động được quyền mua. Giá phát hành sẽ theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023.

Hà Thảo

Nguồn Vietnamdaily:http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/ong-chu-thuong-hieu-fami-dat-ke-hoach-lai-27-ty-moi-ngay-166945.html

XEM THÊM