Quảng Ngãi: 124.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Việc thực hiện chính sách BHXH ở Quảng Ngãi có những chuyển biến tích cực, sau 5 năm thực hiện cải cách theo Nghị quyết của Trung ương.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 2018, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ thị để triển khai thực hiện.

Đảng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh nỗ lực để thực hiện kế hoạch; nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người lao động.

Theo đó, Quảng Ngãi tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền, chuyển tiền đóng bảo hiểm vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

BHXH tỉnh triển khai nhiều hình thức tuyên truyền để người dân nhận thức đúng đắn và tích cực tham gia BHXH; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị phổ biến sâu rộng chính sách BHXH để nhiều người dân hiểu và tích cực tham gia.

Nhờ đó, số người tham gia BHXH không ngừng tăng lên. Tính đến hết tháng 4/2023, toàn tỉnh có 124.000 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt trên 94% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng gần 26,8 nghìn người so với năm 2018.

Người lao động liên hệ với BHXH tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các chính sách liên quan về bảo hiểm xã hội (Ảnh: Quốc Triều).

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH, Quảng Ngãi cơ bản đạt được một số chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ người lao động tham gia BHXH.

Thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục đổi mới và đa dạng nội dung, cách thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm chủ thể, đặc điểm từng khu vực.

Quốc Triều

Nguồn Dân Trí: https://dantri.com.vn/an-sinh/quang-ngai-124000-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-20230613144513387.htm

XEM THÊM