Quảng Ngãi: 71 học sinh được kết nạp Đảng

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại Quảng Ngãi có 353 quần chúng ưu tú là học sinh THPT được học lớp nhận thức về Đảng, qua đó có 71 học sinh được kết nạp vào Đảng.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 39 trường THPT với hơn 38 nghìn học sinh. Trong đó học sinh khá, giỏi chiếm hơn 55%. Đây chính là nguồn quần chúng để bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay, công tác phát triển đảng viên trong học sinh ở các trường THPT luôn được các cấp ủy đặc biệt coi trọng. Số lượng đảng viên là học sinh được kết nạp tiếp tục tăng lên.

Đặc biệt là từ khi Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành hướng dẫn về việc kết nạp đảng viên là học sinh trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi có hướng dẫn, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, triển khai thực hiện. Đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể việc kết nạp đảng viên là học sinh cho các cấp ủy trường và đơn vị có liên quan.

Một học sinh ưu tú tại huyện miền núi Trà Bồng được kết nạp Đảng (Ảnh: M.T).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tạo nguồn được 491 quần chúng ưu tú, tổ chức cho 353 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, qua đó kết nạp được 71 học sinh THPT vào Đảng. Như vậy, tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tại Quảng Ngãi đã có 184 học sinh ưu tú được kết nạp Đảng.

Quốc Triều

Nguồn Dân Trí: https://dantri.com.vn/giao-duc/quang-ngai-71-hoc-sinh-duoc-ket-nap-dang-20230724141333222.htm

XEM THÊM