Quảng Ngãi: Công ty Lâm nghiệp Trà Tân nợ lương người lao động hàng tỷ đồng

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tính đến tháng 3/2023, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân có tổng số nợ phải trả là 5.045.417.249 đồng. Cụ thể, con số nợ này đến từ: Nợ ngân sách là 719.868.118 đồng; Nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN là 1.922.427.131 đồng; nợ tiền lương của CBCNV là 2.376.122.000 đồng; Nợ khác là 27.000.000 đồng.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tồn tại về những khó khăn, vướng mắc đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trà Tân.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo Công văn số 1790/TTg-ĐMDN ngày 09/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện hình thức giải thể.

Tính đến tháng 3/2023, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân có tổng số nợ phải trả là 5.045.417.249 đồng. Cụ thể, con số nợ này đến từ: Nợ ngân sách là 719.868.118 đồng; Nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN là 1.922.427.131 đồng; nợ tiền lương của CBCNV là 2.376.122.000 đồng; Nợ khác là 27.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân hiện chưa thực hiện giải thể theo công văn số 1790/TTg-ĐMDN ngày 09/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên nhân là do không có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác nêu trên.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị, đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn quy định về kinh phí hỗ trợ giải quyết các tồn tại tài chính đối với các công ty nông, lâm, nghiệp thực hiện giải thể nhưng mất khả năng thanh toán.

Đồng thời, địa phương này cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù khoản kinh phí 5.045.417.249 đồng mà Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân mất cân đối để công ty có thể thực hiện giải thể theo Công văn số 1790/TTg-ĐMDN ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phước Nguyên

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/quang-ngai-cong-ty-lam-nghiep-tra-tan-no-luong-nguoi-lao-dong-hang-ty-dong-20180504224284221.htm

XEM THÊM