Quảng Ngãi đề nghị hủy phê duyệt 5 khu dân cư, khu đô thị

Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị hủy bỏ các quyết định đã ban hành cùng với hủy bỏ quy hoạch đã phê duyệt đối với 5 khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh…

Khu vực Cảng Mỹ Á, tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản giải trình các nội dung liên quan đến đề xuất hủy bỏ các đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh Quảng Ngãi hủy bỏ các đồ án quy hoạch chi tiết, gồm: Khu đô thị Bàu Giang, tỉnh Quảng Ngãi; Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị, TP. Quảng Ngãi; Khu đô thị mới Nam Trường Chinh; Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi; Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc, TP. Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng cho rằng Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn (khoản 11 Điều 3).

Tại Công văn số 4358 (ngày 13/7/2022) của Chính phủ cũng nêu rõ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi.

Do đó, theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, các đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu đô thị Bàu Giang, tỉnh Quảng Ngãi; Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị, TP. Quảng Ngãi; Khu đô thị mới Nam Trường Chinh; Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi; Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc, TP. Quảng Ngãi, được các nhà đầu tư lập theo quyết định chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt.

Tuy nhiên, nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động đầu tư dự án và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các quyết định chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với các quyết định chủ trương đầu tư các dự án nêu trên.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, hủy bỏ các đồ án quy hoạch chi tiết đối với 5 dự án khu dân cư, khu đô thị này. Đồng thời, hủy bỏ các quyết định đã ban hành cùng với hủy bỏ quy hoạch đã phê duyệt…

Ngoài ra, Sở Xây dựng nhận thấy, không cần giữ lại hiệu lực 02 đồ án Quy hoạch chi tiết lệ 1/500 của 2 Khu đô thị: Bàu Giang và Nam Trường Chinh, theo kiến nghị của UBND huyện Tư Nghĩa. Vì nội dung này không hợp lý, không có tính khả thi (do không còn chủ đầu tư).

Mộc Minh

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/quang-ngai-de-nghi-huy-phe-duyet-5-khu-dan-cu-khu-do-thi.htm

 

XEM THÊM