Quảng Ngãi: Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long

Cơ quan có thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đề nghị thu hồi hàng loạt giấy phép của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 4863/CTQNG-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đề nghị đơn vị này “có động thái cứng rắn” đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long, mã số thuế: 4300361854; đóng tại số 327 đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Theo ông Võ Hùng – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, động thái trên xuất phát từ việc đơn vị đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định, nhưng đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long vẫn còn nợ số tiền thuế gần 1,2 tỷ đồng.

Do đó, căn cứ Luật Quản lý thuế và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cũng như tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp, đơn vị đã phát đi văn bản đề nghị theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long hoặc thông báo cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về lý do không thu hồi.

Đồng thời, văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long được gửi tới Trang Thông tin điện tử Tổng Cục Thuế; Trang Thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; Cục Thuế tỉnh Kiên Giang; Chi Cục Thuế Khu vực 6 (Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long được cấp giấy phép hoạt động ngày 18/10/2007, do ông Nguyễn Phi Long là người đại diện pháp luật. Ngoài ra, ông Nguyễn Phi Long còn đại diện các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nam Giang, Công ty Cổ phần tư vấn giám sát xây dựng Đất Việt và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khánh Long.

Lê Danh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-ngai-de-nghi-thu-hoi-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-xay-dung-khanh-long-346439.html

 

XEM THÊM