Quảng Ngãi: Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Vạn Tường bị ‘nắn gân’

Hệ số sử dụng đất 2,1 lần của Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi là chưa phù hợp quy định.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Tâm (đại diện Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Tâm và Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam) đã đề xuất đầu tư xây dựng Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Vạn Tường.

Theo đó, vị trí khu đất đầu tư Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Vạn Tường có diện tích khoảng 86.659 m2, tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn.

Vị trí trên đã được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Vạn Tường theo Quyết định số 20/QĐ-BQL ngày 16/1/2020. Phương án đề xuất đầu tư Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Vạn Tường tại vị trí nêu trên cơ bản phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

Tuy nhiên, qua kiểm tra Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Vạn Tường đã được phê duyệt và những quy định hiện hành, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, diện tích quy hoạch các lô đất ở liền kề (5m x 20m = 100m2), hệ số sử dụng đất 2,1 lần là chưa phù hợp theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ (quy định nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2 lần).

Mặt khác, theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, quy hoạch các tuyến đường nội bộ với lòng đường 5,5 m là chưa phù hợp với quy định tại Quy chuẩn 01:2021/BXD và QCVN 07: 2016/BXD (lòng đường tối thiểu 2 làn xe: 2 x 3m = 6m).

Do vậy, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi rà soát, điều chỉnh lại phương án quy hoạch chi tiết, đảm bảo diện tích lô đất xây dựng nhà ở xã hội và quy mô đường giao thông theo quy định hiện hành. Hiện tại, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất đang được UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát về sự phù hợp giữa phương án đề xuất quy hoạch Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Vạn Tường với định hướng Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất.

Nhiệt Băng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/batdongsan/du-an-nha-o-xa-hoi-tai-khu-do-thi-moi-van-tuong-bi-nan-gan-d180907.html

XEM THÊM