Quảng Ngãi dự kiến chi hơn 16 tỷ đồng nâng trình độ chuẩn giáo viên

Tỉnh Quảng Ngãi có kế hoạch thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS.

Gần 900 giáo viên sẽ thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh trong năm học 2022-2023.

Theo kế hoạch, đối tượng sẽ thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn gồm các trường hợp sau: giáo viên Mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên THCS chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên. Các đối tượng trên phải còn đủ 7 năm công tác (tính từ ngày 1/7/2020) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Đối tượng là giáo viên Tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 1/7/2020 còn đủ 8 năm công tác đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 năm công tác đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Xét theo các đối tượng trên, số lượng giáo viên sẽ thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn cả lộ trình là 894 giáo viên (39 giáo viên Mầm non, 446 giáo viên Tiểu học, 409 giáo viên THCS).

Theo lộ trình, trong năm học 2022-2023, sẽ có 233 giáo viên bắt đầu được đào tạo. Bảo đảm đến cuối năm 2025, 100% giáo viên đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo tương ứng với từng đối tượng.

Căn cứ vào kế hoạch chỉ tiêu, số lượng giáo viên tham gia đào tạo, Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Dự kiến kinh phí đào tạo thực hiện trong năm học 2022-2023 là hơn 16 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh được giao hàng năm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở GD&ĐT là cơ quan đầu mối giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Nguồn : https://giaoducthoidai.vn/quang-ngai-du-kien-chi-hon-16-ty-dong-nang-trinh-do-chuan-giao-vien-post612450.html

XEM THÊM