Quảng Ngãi: Khuyến khích người dân phản ánh khi cán bộ sách nhiễu

Tỉnh Quảng Ngãi mong muốn người dân phản ánh nếu cán bộ có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi thông báo về việc khuyến khích người dân phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính công.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi mong muốn tiếp nhận phản ánh liên quan đến những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Theo đó, những hành vi như từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm cần được phản ánh để kiểm tra, chấn chỉnh nghiêm.

Tỉnh Quảng Ngãi mong muốn tiếp nhận những tồn tại, vướng mắc khi giải quyết thủ tục hành chính công (Ảnh: Quốc Triều).

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân có đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên, hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Những phản ánh, kiến nghị của người dân có thể gửi trực tiếp tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, hoặc hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên trang dịch vụ công.

Nguồn Dân Trí : https://dantri.com.vn/xa-hoi/khuyen-khich-nguoi-dan-phan-anh-khi-can-bo-sach-nhieu-20221223161116526.htm

XEM THÊM