Quảng Ngãi: Kỷ luật nhiều cán bộ xã sai phạm trong xây dựng nông thôn mới

Liên quan đến tình trạng nợ quyết toán công trình, nhiều tồn tại, buông lỏng quản lý đầu tư dự án, công trình trong xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức mà Báo Nhân Dân đã có bài viết; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có kết luận và hình thức kỷ luật nhiều cán bộ xã Đức Hiệp sau gần 4 tháng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Dù hoàn thành nhiều năm nhưng công trình Nhà văn hóa xã Đức Hiệp chậm thanh quyết toán do thiếu thủ tục, hồ sơ.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy, Đảng ủy xã Đức Hiệp, nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc; thực hiện quy chế Bí thư Đảng ủy xã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; lãnh đạo thực hiện Đề án nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được phê duyệt; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để UBND xã Đức Hiệp có nhiều vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình, dự án.

Đồng chí Lý Minh Hưng chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm,vi phạm của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Với trách nhiệm Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí có vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong vận động nhân dân đóng góp kinh phí để xây dựng bê-tông hóa giao thông nông thôn; ký ban hành Nghị quyết của HĐND xã thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đức Hiệp.

Đồng chí Phạm Bá Năm cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Với trách nhiệm Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban quản lý Chương trình nông thôn mới, Tổ thẩm định hồ sơ dự toán đầu tư xây dựng công trình đường ngõ xóm, đồng chí cùng chịu trách nhiệm với UBND xã trong việc trình ban hành Nghị quyết của HĐND xã thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi, xác định cơ cấu nguồn vốn không đúng với nghị quyết của HĐND huyện khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đồng chí có vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức thẩm định dự toán, thiết kế công trình đường ngõ xóm; chưa tham mưu Chủ tịch UBND xã thực hiện đúng các quy định quản lý đầu tư công trình, dự án.

Đồng chí Huỳnh Văn Như cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020. Với trách nhiệm Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản đóng góp, hỗ trợ của nhân dân để thực hiện các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đức Hiệp.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Đức Hiệp, nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.

Quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lý Minh Hưng bằng hình thức khiển trách; quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Bá Năm bằng hình thức khiển trách; quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Huỳnh Văn Như bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Đồng thời, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Đảng ủy xã Đức Hiệp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã có bài điều tra nêu rõ tình trạng nợ quyết toán dự án, công trình nông thôn mới cùng những tồn tại kéo dài tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức khiến ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi chưa thể giải quyết dứt điểm.

Nguyên nhân là do buông lỏng quản lý, thiếu giám sát, kiểm tra nên tình trạng thiếu thủ tục, không có chứng từ, hồ sơ không đúng quy hoạch nông thôn mới, công trình chưa quyết toán đã hư hỏng, xuống cấp…

Những tồn đọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới chưa thể tháo gỡ nên việc chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ của các cá nhân, đơn vị cấp huyện, xã trong 2 năm qua không thể thực hiện được, ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành kinh tế-xã hội tại địa phương.

ĐÔNG HUYỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quang-ngai-ky-luat-nhieu-can-bo-xa-sai-pham-trong-xay-dung-nong-thon-moi-post727765.html

 

XEM THÊM