Quảng Ngãi: Làm thêm ngày thứ 7 để giải quyết công việc đến cuối năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu sắp xếp, bố trí công chức, viên chức… làm thêm ngày thứ 7 hàng tuần để giải quyết công việc từ nay đến cuối năm 2022.

Sáng 14.12, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm thêm vào ngày thứ 7 hàng tuần.

Việc làm thêm vào ngày thứ 7 này nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết khối lượng công việc, nhất là các nhiệm vụ mang tính cấp bách, quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH trong năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị sẽ làm thêm ngày thứ 7 hàng tuần đến cuối năm 2022, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Xuân Lâm

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, do khối lượng công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần giải quyết từ nay đến cuối năm 2022 còn tương đối nhiều, nhất là các nhiệm vụ có tác động đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022.

Vì vậy, để tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm thêm ngày thứ 7 đảm bảo hợp lý, phát huy hiệu quả thời gian làm việc, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính.

(Theo Thanh Niên)

XEM THÊM