Quảng Ngãi nghiêm cấm can thiệp xử lý vi phạm an toàn giao thông

Các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký và thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không can thiệp đến việc xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, xử lý xe quá tải hoạt động tại Khu kinh tế Dung Quất.

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh do Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành.

Trong những năm qua, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh còn diễn ra phức tạp; số vụ, số người bị thương, số người chết hàng năm vẫn ở mức cao. Tình trạng xe ô-tô kinh doanh vận tải tự ý cơi nới, thay đổi thành, thùng xe để chở hàng quá khổ, quá tải trọng; còn một bộ phận người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó, chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, ban an toàn giao thông các cấp chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ở một số địa phương hiệu quả chưa cao. Mật độ phương tiện giao thông tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân.

Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong trường hợp tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp trên địa bàn phụ trách và cán bộ, đảng viên trong tổ chức cơ sở đảng của mình phụ trách vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông của các ngành chức năng và chính quyền các cấp; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký và thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không can thiệp đến việc xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông, tập hợp, gửi cam kết của cán bộ, đảng viên cho Đảng ủy Công an tỉnh trước ngày 30/11 để theo dõi việc thực hiện.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi đầu, gương mẫu chấp hành nghiêm túc pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các bước đột phá đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; chú trọng đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, các dự án, công trình cấp bách, khẩn cấp có khả năng điều tiết lưu lượng tham gia giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông; nâng cao điều kiện an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ trọng điểm, có lưu lượng phương tiện hoạt động lớn.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, xem đây là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất để tạo thói quen chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông.

Tiếp tục xây dựng, hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, kết hợp xử phạt về giao thông, nhất là các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có hậu quả từ rất nghiêm trọng trở lên; kịp thời truy tố, xét xử công khai một số vụ tai nạn giao thông điển hình để tuyên truyền cảnh báo, phòng ngừa chung.

Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện giao thông, làm tốt công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong công tác kiểm định và sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông.

Tin, Ảnh : Hiển Cừ

Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/quang-ngai-nghiem-cam-can-thiep-xu-ly-vi-pham-an-toan-giao-thong-post723686.html

XEM THÊM