Quảng Ngãi: Nhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà máy xử lý rác 600 tỷ tại xã Tịnh Phong

Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép doanh nghiệp đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất tại xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) có diện tích 71,5ha với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi trình bày đề xuất đầu tư trước lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Theo doanh nghiệp trên, Khu liên hợp sẽ xử lý chất thải sinh hoạt thu gom hàng ngày và một phần lớn lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy mô công suất xử lý rác thải giai đoạn 1 của dự án là 1.000 tấn/ngày đêm, giai đoạn 2 sẽ nâng tổng công suất lên 2.000 tấn/ngày đêm.

Theo thống kê, hiện tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vào khoảng 748 tấn/ngày. Ước tính đến năm 2030, khối lượng chất thải rắn phát sinh hơn 1.000 tấn/ngày; đến năm 2050 tăng lên 2.167 tấn/ngày. Ngoài ra, khối lượng chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là hơn 1.000 tấn/ngày, dự báo đến năm 2030 sẽ tăng lên 2.438 tấn/ngày. Để đảm bảo việc xử lý hết lượng chất thải thực tế phát sinh hiện tại và trong tương lai thì việc quy hoạch và đầu tư xây dựng hạng mục xử lý chất thải là cần thiết và cấp bách.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi rất nhiều doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh nhưng chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp. May thay, đề xuất của Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi phù hợp với nhu cầu của tỉnh, do đó UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi là đơn vị được đặt hàng thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư về vị trí, quy mô đầu tư, đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư dự án. Ông Đặng Văn Minh yêu cầu trong thời gian tới Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì phối hợp với sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa dự án vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Còn Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh đưa vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và những năm tiếp theo…

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng đặc biệt lưu ý rằng, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ xem xét thống nhất cho Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi triển khai dự án khi sử dụng công nghệ xử lý rác đồng bộ, tiên tiến, thân thiện với môi trường và mang lại lợi ích lâu dài. Cùng với đó, yêu cầu doanh nghiệp này sớm triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, xây dựng dự án và đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất ngay khi có chủ trương thống nhất bằng văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Lê Danh

Nguồn : https://baoxaydung.com.vn/quang-ngai-nha-dau-tu-de-xuat-xay-dung-nha-may-xu-ly-rac-600-ty-tai-xa-tinh-phong-345963.html

XEM THÊM