Quảng Ngãi: Phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường vì không hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ được giao từ cuối tháng 9/2022 nhưng đến nay vẫn không thực hiện hoàn thành, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời ‘chốt’ ngày hoàn thành.

Ngày 2/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, đã ký văn bản trong đó có nội dung phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường, vì không thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trước đó.

Theo văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, tại công văn trước đó (số 4941/UBND-KTN, ngày 30/9/2022), Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, đã giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa (phân lô), chuyển quyền sử dụng đất (bán nền) không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Tư Nghĩa.

Trong đó tập trung tại các xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền, Nghĩa Thắng; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2022.

Sau đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất, gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ đến hết ngày 30/11/2022.

Đến cuối tháng 3/2023, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, khẩn trương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao nêu trên.

Tuy nhiên đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn không có văn bản báo cáo kết quả thực hiện.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường không hoàn thành nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, chậm nhất đến ngày 10/8/2023, nếu Sở Tài nguyên và Môi trường không có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên cho UBND tỉnh, thì Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải chịu trách nhiệm giải trình trước UBND tỉnh.

Được biết, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi hiện tại là ông Nguyễn Đức Trung.

Trước đó, vào tháng 9/2022, Báo Đầu tư cũng đã có bài phản ánh “Quảng Ngãi: Nhốn nháo làng quê vì phân lô, tách thửa”. Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 4941/UBND-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Tư Nghĩa về việc kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa (phân lô), chuyển quyền sử dụng đất (bán nền) không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Tư Nghĩa.

Thanh Chung

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quang-ngai-phe-binh-so-tai-nguyen-va-moi-truong-vi-khong-hoan-thanh-nhiem-vu-d195481.html

XEM THÊM