Quảng Ngãi ra văn bản xử lý nghiêm biệt thự xây trên đất lúa

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cần cương quyết tháo dỡ phần xây dựng công trình trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các thửa đất nông nghiệp và các thửa đất bị lấn chiếm…

Tòa biệt thự có vị trị tại phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Văn bản số 5296 về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của báo chí tới Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TP. Quảng Ngãi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND TP. Quảng Ngãi chủ trì kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 295 (ngày 09/11/2022) của Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi.

Cương quyết tháo dỡ phần xây dựng công trình trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các thửa đất nông nghiệp và các thửa đất bị lấn chiếm theo đúng quy định.

Kiểm tra thực tế để xử lý các hành vi vi phạm về xây dựng công trình theo Giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). Báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 15/12/2022.

Trường hợp cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính không chấp hành thì chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm trễ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, rà soát các trường hợp tương tự về việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn TP. Quảng Ngãi để có biện pháp xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP. Quảng Ngãi kiểm tra thực tế về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với vị trí các thửa đất xây dựng công trình theo phản ánh nêu trên; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 15/12/2022.

Ban Mai

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/quang-ngai-ra-van-ban-xu-ly-nghiem-biet-thu-xay-tren-dat-lua.htm

XEM THÊM