Quảng Ngãi sẽ đấu giá dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc

Dự án này nằm ngay Tp.Quảng Ngãi, thời gian đấu giá phải hoàn thành trong quý III/2023.

Ngày 22/11, theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh vừa có chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc, Tp.Quảng Ngãi.

Ông Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tp.Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc. Thời gian hoàn thành trong quý III/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có chức năng lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án này theo hình thức một dự án quy hoạch mới, độc lập.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc, giới cận phía Đông giáp đất hiện trạng của dân; phía Tây giáp đường đất hiện trạng; phía Nam giáp đất hiện trạng của dân; phía Bắc giáp đường Trường Sa.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3,24ha. Kinh phí lập quy hoạch được lập, thẩm định và đưa vào dự toán kinh phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-ngai-se-dau-gia-du-an-khu-do-thi-bo-nam-song-tra-khuc-a581761.html

XEM THÊM