Quảng Ngãi: Thu hồi ‘đất vàng’ của Công ty xe khách Miền Trung

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Xe khách Miền Trung với diện tích 1.756,6m2 tạo phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa.

Diện tích đất thu hồi sẽ cho Công ty TNHH MTV Bảo Trang thuê đất thực hiện dự án Khu trưng bày và tiêu thụ sản phẩm ô tô.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở TNMT chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xác định cụ thể mốc giới trên thực địa; đồng thời cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; thu hồi bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Xe khách Miền Trung.

Quyết định này được ban hành sau khi Sở TNMT có tờ trình về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Xe khách miền Trung, cho Công ty TNHH MTV Bảo Trang thuê đất để thực hiện dự án Khu trưng bày và tiêu thụ sản phẩm ô tô gửi cho UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án Khu trưng bày và tiêu thụ sản phẩm ô tô tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi được UBND tỉnh cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Xe khách Miền trung (nay là Công ty TNHH Xe khách miền Trung) tại Quyết định số 382/QĐ-CT ngày 27/2/2004 với diện tích 1.942 m2;

Thời hạn cho thuê đất: 45 năm, tính từ ngày ký Quyết định cho thuê đất; Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền ký Hợp đồng thuê đất số 04/HĐ-STNMT ngày 02/3/2004 đối với Công ty Xe khách Miền Trung.

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Xe khách miền Trung đã thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi theo Hợp đồng thế chấp số 711009/TC ngày 28/12/2011.

Đến ngày 31/12/2015, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh TP. Quảng Ngãi và Công ty đã ký Biên bản thỏa thuận với nội dung: “Công ty TNHH Xe khách miền Trung tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp và các giấy tờ có liên quan cho Ngân hàng, chi nhánh thành phố theo Hợp đồng thế chấp số 711009/TC ngày 28/12/2011 để bán đấu giá thu hồi nợ xấu của Công ty TNHH Xe khách miền Trung và Công ty TNHH TM Vận tải ô tô”.

Tuy nhiên, do Công ty Xe khách Miền trung không trả được nợ nên Ngân hàng đã ký Hợp đồng mua bán đấu giá tài sản số 06/HĐBĐGTA với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi để xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ vay.

Công ty TNHH MTV Bảo Trang là đơn vị trúng kết quả đấu giá tài sản của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 134/HĐMBTSĐG ngày 16/01/2018 với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, được Văn phòng Công chứng Ngô Văn Hiền công chứng cùng ngày theo số công chứng 261, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD và các đơn vị đã tổ chức giao, nhận tài sản đấu giá theo Biên bản giao, nhận tài sản đấu giá ngày 22/01/2018.

Ngày 22/01/2018, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh TP. Quảng Ngãi lập biên bản bàn giao, nhận tài sản đối với Công ty TNHH MTV Bảo Trang.

Phước Nguyên

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/quang-ngai-thu-hoi-dat-vang-cua-cong-ty-xe-khach-mien-trung-20180504224280654.htm

XEM THÊM