Quảng Ngãi tuyển dụng 1.192 giáo viên

Quảng Ngãi lên kế hoạch tuyển dụng 1.192 chỉ tiêu giáo viên năm 2023 ở các bậc học.

Thiếu giáo viên luôn là vấn đề nóng ở các huyện miền núi ở Quảng Ngãi.

Theo đó, trên cơ sở kiến nghị của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đồng ý tuyển dụng 1.192 chỉ tiêu giáo viên năm 2023 cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, bậc mầm non 283 chỉ tiêu; bậc tiểu học 528 chỉ tiêu; bậc trung học cơ sở 268 chỉ tiêu; bậc trung học phổ thông 113 chỉ tiêu.

Việc tuyển dụng giáo viên tại UBND các huyện, thị xã, thành phố theo hình thức xét tuyển (vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2: Thực hiện thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành).

Riêng việc tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT giao Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định theo phân cấp và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên việc tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

“Trường hợp vị trí việc làm không có hồ sơ xét tuyển thu hút hoặc xét tuyển không đạt yêu cầu thì mới thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”, văn bản nêu rõ.

Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên trước ngày 11/7/2023. Thông báo và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo chính sách thu hút từ ngày 12/7/2023 đến hết ngày 11/8/2023 và gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức về Sở Nội vụ trước 17 giờ ngày 15/8/2023 để thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút trước ngày 31/8/2023.

Sau đó, Thông báo và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP từ ngày 1/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023. Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vào ngày 29/10/2023; tổ chức chấm thi, công bố điểm, phúc khảo,… theo đúng quy định và ban hành Quyết định tuyển dụng trước khi bước vào học kỳ II năm học 2023 – 2024.

Trường hợp các Trường thiếu giáo viên giảng dạy, yêu cầu Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102 ngày 3/7/2020 của Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép các địa phương không đủ điều kiện để tổ chức thi tuyển vòng 2 thì thi ghép với các đơn vị khác. Trường hợp tổ chức thi ghép thì các địa phương chủ động làm việc với đơn vị đề nghị thi ghép và trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

Giao Sở GD&ĐT ra đề thi, đáp án thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc ra đề thi, đáp án thực hiện theo Thông tư số 06/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động làm việc với Sở GD&ĐT để xác định cụ thể việc ra đề thi, đáp án cho đơn vị mình.

Cho phép UBND các huyện miền núi thực hiện việc tuyển dụng người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện không quá 40% chỉ tiêu tuyển dụng (nếu có nhu cầu) theo quy định của pháp luật.

Việc tuyển dụng chỉ tiêu người dân tộc thiểu số phải được xác định cụ thể trong Kế hoạch tuyển dụng, bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và niêm yết công khai để thí sinh dự thi được biết trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu người dân tộc thiểu số, thì tuyển dụng các thí sinh khác thi cùng vị trí việc làm và lấy kết quả từ cao xuống thấp để đảm bảo chỉ tiêu tuyển dụng.

Trần Tươi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/quang-ngai-tuyen-dung-1192-giao-vien-post638741.html

XEM THÊM