Quảng Ngãi yêu cầu báo cáo kết quả xử lý vụ xây một phần biệt phủ trái phép trên đất lúa

Sáng 21/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này đã phát đi Công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi báo cáo kết quả xử lý vụ xây một phần biệt phủ trái phép trên đất lúa, trước ngày 15/12.

Công trình ông Nguyễn Hồng Sơn xây dựng trái phép trên đất lúa và đất chiếm của Nhà nước. (Ảnh: TV)

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 295/QĐ-UBND ngày 9/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi; cương quyết tháo dỡ phần xây dựng công trình trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các thửa đất nông nghiệp và các thửa đất bị lấn chiếm theo đúng quy định của Luật Đất đai; kiểm tra thực tế để xử lý các hành vi vi phạm về xây dựng công trình theo Giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12.

Trường hợp cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định nêu trên không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu chậm trễ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, rà soát các trường hợp tương tự về việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi để có biện pháp xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi kiểm tra thực tế về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với vị trí các thửa đất xây dựng công trình trái phép; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12.

Như Báo Nhân Dân đã phản ánh, ngày 9/11, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 295/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1964, ở tổ 5, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi) số tiền 70 triệu đồng, đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, với diện tích đất vi phạm 620,66m2 và hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị (đất thủy lợi, giao thông do Nhà nước quản lý) với diện tích đất vi phạm 108,51m2, để xây dựng công trình và trồng cây cảnh khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Hành vi ngang nhiên xây một phần biệt phủ trái phép trên đất lúa và đất do Nhà nước quản lý tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi của ông Nguyễn Hồng Sơn khiến người dân bức xúc, kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi cần xử lý nghiêm vụ việc.

HIỂN CỪ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quang-ngai-yeu-cau-bao-cao-ket-qua-xu-ly-vu-xay-mot-phan-biet-phu-trai-phep-tren-dat-lua-post725964.html

 

XEM THÊM