Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường quản lý, phòng ngừa người bị bệnh tâm thần gây án

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa người bị bệnh tâm thần gây án.

Người có biểu hiện bị bệnh tâm thần cần đưa đi khám, điều trị tại các cơ sở y tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa người bị bệnh tâm thần gây án.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chương trình trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng đối với người bệnh tâm thần không đủ điều kiện chăm sóc, quản lý tại gia đình có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Song song đó, tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Sở Y tế tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người bị bệnh tâm thần tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, giúp đỡ người bị bệnh tâm thần không đủ điều kiện chăm sóc, quản lý tại gia đình có thể gây nguy hiểm tại cộng đồng.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho người bị bệnh tâm thần. Hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp về y tế, phục hồi chức năng đối với người tâm thần; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong công tác vận động và kết hợp với gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần, có biểu hiện bị bệnh tâm thần đưa đi khám, điều trị tại các cơ sở y tế;

Thường xuyên kiểm tra, cập nhật tình trạng bệnh và hướng dẫn gia đình người bị bệnh tâm thần cập nhật tình trạng bệnh để kịp thời cấp phát thuốc điều trị thích hợp và tuân thủ theo phác đồ điều trị, tránh để xảy ra tình trạng bỏ thuốc; cập nhật danh sách, phân loại mức độ bệnh của người tâm thần để có biện pháp cấp phát thuốc theo phác đồ điều trị phù hợp.

Xây dựng chương trình tập huấn, hướng dẫn và vận động người thân của người bị bệnh tâm thần tham gia để biết về kỹ năng chăm sóc, quản lý, quy trình, phác đồ điều trị tại gia đình, cơ chế phát bệnh và biện pháp xử lý khi người bị bệnh lên cơn phát bệnh để xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn, phòng ngừa người bị bệnh tâm thần thực hiện hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

Nhanh chóng phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, điều trị, trị liệu và phục hồi chức năng đối với trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí nhằm hạn chế số lượng người bị bệnh tâm thần.

Đối với Công an tỉnh Quảng Ngãi, chủ động rà soát, lên danh sách và có biện pháp quản lý chặt chẽ người bị bệnh tâm thần hoặc có biểu hiện bị bệnh tâm thần. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, chăm sóc người bị bệnh tâm thần.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc liên quan an ninh, trật tự do người bị bệnh tâm thần hoặc có biểu hiện bị bệnh tâm thần gây ra; chú trọng quản lý đối với người bị bệnh tâm thần đã có hành vi vi phạm pháp luật, có biện pháp ngăn ngừa họ tiếp tục có hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Khẩn trương, quyết liệt trong điều tra, xử lý các vụ án do người bị bệnh tâm thần gây ra theo đúng quy định của pháp luật.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc liên quan an ninh, trật tự do người bị bệnh tâm thần hoặc có biểu hiện bị bệnh tâm thần gây ra; chú trọng quản lý đối với người bị bệnh tâm thần đã có hành vi vi phạm pháp luật, có biện pháp ngăn ngừa họ tiếp tục có hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

Khẩn trương, quyết liệt trong điều tra, xử lý các vụ án do người bị bệnh tâm thần gây ra theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người tâm thần và phòng ngừa, ngăn chặn người bị bệnh tâm thần phạm tội và vi phạm pháp luật, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều biện pháp để quản lý người tâm thần.

Tuy nhiên, số lượng người tâm thần ngày càng tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau và công tác quản lý người tâm thần chưa thật sự hiệu quả, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng do người tâm thần gây ra, làm 3 người chết, 2 người bị thương.

HIỂN CỪ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quang-ngai-yeu-cau-tang-cuong-quan-ly-phong-ngua-nguoi-bi-benh-tam-than-gay-an-post725708.html

 

XEM THÊM