Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề xuất hủy bỏ 3 dự án Khu đô thị

Các dự án này được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt thực hiện từ năm 2018, tuy nhiên các dự án chưa phù hợp với quy định mới tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi vừa gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi tờ trình số 43 44 45/TTr-SXD về việc hủy bỏ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ Nghĩa Dõng (Tp.Quảng Ngãi), Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc (Tp.Quảng Ngãi) và Khu đô thị mới Nam Trường Chinh (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Đi kèm theo tờ trình là dự thảo Quyết định hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết của 3 khu đô thị (KĐT) trên và các Quyết định hủy bỏ hiệu lực pháp lý quyết định chủ trương đầu tư của các dự án.

Theo tờ trình, nguyên nhân của việc hủy bỏ 3 dự án trên là do chủ đầu tư CTCP KĐT Nam Trường Chinh, CTCP Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Trần Việt, Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5-CTCP (Cienco5) tự nguyện chấm dứt hoạt động đầu tư.

Dự án KĐT Thương mại – Dịch vụ Nghĩa Dõng được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 8/2018, tổng mức đầu tư của dự án trên 241 tỷ đồng với diện tích gần 69.000m2.

Dự án KĐT bờ Nam sông Trà Khúc được UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 05/2018, tổng mức đầu tư hơn 218 tỷ đồng với diện tích sử dụng đất 80.000m2, tổng số lô đất ở là 324 lô.

Dự án KĐT mới Nam Trường Chinh được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu năm 2018 với quy mô gần 440.000m2. Tháng 6/2021, CTCP KĐT Nam Trường Chinh chấm dứt hoạt động dự án này do dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến dự án chậm tiến độ đã được phê duyệt, sau đó tháng 8/2021, CTCP KĐT Nam Trường Chinh đề xuất đầu tư trở lại.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã lý giải hiện trạng nhiều chủ đầu tư tại Quảng Ngãi tự nguyện chấm dứt hoạt động đầu tư trên địa bàn bằng Công văn số 1043/SXD-QLN&BĐS.

Theo đó, nguyên nhân được cho là do các quy định của pháp luật liên quan chưa thống nhất, chưa đủ rõ nên việc hiểu và áp dụng pháp luật trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, gây ách tắc, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án và huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

Sau khi Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư được ban hành, đã xác định rõ ràng, chi tiết hơn về phạm vi điều chỉnh, các dự án không đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì đều thuộc đối tượng áp dụng đấu thầu. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan rà soát và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Do đó, các nhà đầu tư dự án chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP muốn tỉnh Quảng Ngãi thu hồi để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật.

Nguồn : Người Đưa Tin

XEM THÊM