Thu hồi gần 1 tỉ đồng sai phạm tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi

Ngoài việc xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu thu hồi gần 1 tỉ đồng sai phạm tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh này.

Ngày 10-11, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ về quản lý, phát triển, sử dụng và bảo vệ rừng; việc đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra tồn tại, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng từ năm 2018 đến ngày 30-6-2021; tình trạng phá rừng trái pháp luật dưới nhiều hình thức vẫn chưa được ngăn chặn triệt để và hiệu quả; tình trạng người dân lấn, chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra.

Đối với mô hình trồng rừng phòng hộ và trồng cây xanh phân định ranh giới giữa các loại rừng, chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán khối lượng một số công việc thực tế thi công không đúng so với hồ sơ thiết kế được duyệt dẫn đến nghiệm thu, thanh toán tăng khối lượng 150 triệu đồng.

Trong dự án Hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn – hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp quý hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, việc nghiệm thu, thanh toán chi phí không đúng khối lượng thực tế thi công, tăng số tiền hơn 63 triệu đồng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi

Dự án nêu trên đã nghiệm thu, thanh toán cho các xã về hỗ trợ chi phí nhân công chăm sóc cây sau khi trồng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế tại 3 xã ở huyện Mộ Đức cho thấy số lượng cây lim xanh và sưa đỏ trong dự án có tỉ lệ chết cao (Đức Nhuận 100%, Đức Lợi 100% và Đức Thắng 30%). Số tiền hỗ trợ nhân công chăm sóc, UBND cấp xã chưa chi cho các tổ chức, cá nhân, còn tồn tại tài khoản tiền gửi của UBND cấp xã hơn 210 triệu đồng, cần phải được xử lý thu hồi nộp lại ngân sách tỉnh.

Ngoài ra, tại dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020, việc thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán dự án có sai phạm với tổng số tiền hơn 544 triệu đồng.

“Nguyên nhân là do công tác lập dự toán một số hạng mục công việc không chính xác theo quy định; thi công không đúng một số hạng mục thiết kế; chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán tăng chi phí thiết kế và chi phí giám sát”, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 8 quyết định để thu hồi số tiền sai phạm là 968,5 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở NN-PTNT tăng cường quản lý, phát triển, bảo vệ rừng trên địa bàn. Trước hết, cần chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục kịp thời các hạn chế, sai sót, sai phạm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh nêu trong kết luận thanh tra; chủ trì tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của từng lãnh đạo chi cục để xem xét có hình thức xử lý trách nhiệm.

“Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm công chức, viên chức liên quan những hạn chế, sai phạm của chi cục, Đội Kiểm lâm cơ động, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, liên huyện – thành phố được nêu trong kết luận; xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm” – Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu.

Trên cơ sở những kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra, yêu cầu Giám đốc Sở NN-PTNT có trách nhiệm xem xét kiểm điểm, xác định mức độ vi phạm, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm của chi cục trưởng, nguyên chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (thời kỳ từ năm 2018 đến tháng 6-2021) trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

T.Trực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/thu-hoi-gan-1-ti-dong-sai-pham-tai-chi-cuc-kiem-lam-tinh-quang-ngai-20221110121039872.htm

 

XEM THÊM