Tin vui cho những người dân thiếu đất ở, nhà ở tại Quảng Ngãi

UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vừa chỉ đạo giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện Bình Sơn giao UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát tình hình thiếu đất ở, nhà ở và đất sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã, thị trấn.

Song song với đó, tổ chức rà soát kiểm tra, đánh giá quỹ đất ở, nhà ở, đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn, đồng thời nghiên cứu xây dựng phương án, kế hoạch trình cấp thẩm quyền xem xét cho chủ trương để giải quyết nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân để giao đất, cho thuê đất theo đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật.

Đối với các thửa đất có diện tích nhỏ, hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý, UBND xã, thị trấn nghiên cứu Quyết định số 84/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật đất đai hiện hành có liên quan để thực hiện theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp, đề xuất của UBND các xã, thị trấn, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện quyết định giao đất, cho thuê đất đảm bảo quy định.

Trước đó, ngày 25/11/2022, ông Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi đối thoại trực tuyến với đại diện nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2022 để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân.

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của các nông dân đã nêu ra tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tập trung tham mưu giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở và đất sản xuất; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp, theo quy định.

Nguồn : https://cafeland.vn/tin-tuc/tin-vui-cho-nhung-nguoi-dan-thieu-dat-o-nha-o-tai-quang-ngai-116151.html

XEM THÊM