Tổ hợp khu nhà ở, khách sạn, công viên Vạn Tường chưa phù hợp quy hoạch

Dự án Tổ hợp khu nhà ở, khách sạn, công viên Vạn Tường chưa phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh và thiết kế đô thị Khu đô thị mới Vạn Tường được duyệt.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa tham gia thẩm định Dự án Tổ hợp khu nhà ở, khách sạn, công viên Vạn Tường lần thứ 3.

Theo đó, đối chiếu với Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/2/2023), vị trí đề xuất đầu tư Dự án Tổ hợp khu nhà ở, khách sạn, công viên Vạn Tường thuộc khu vực được định hướng quy hoạch gồm đất khu dân cư, đất công viên cây xanh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, Sở Xây dựng nhận thấy, phương án khu dân cư có điều chỉnh thay đổi một số tuyến đường nội bộ, đất khu dân cư, cây xanh nhóm ở tại khu vực phía bắc khu đất, giảm diện tích quy hoạch đất khách sạn (ký hiệu C3-KS, từ diện tích 8.072 m2 giảm xuống còn 6.500 m2) là chưa phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh và thiết kế đô thị Khu đô thị mới Vạn Tường được duyệt.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát về sự phù hợp giữa phương án đề xuất quy hoạch Dự án Tổ hợp khu nhà ở, khách sạn, công viên Vạn Tường và Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất đã được phê duyệt, hướng dẫn nhà đầu tư chỉnh sửa đề xuất đầu tư cho phù hợp với các quy hoạch nêu trên.

Về việc đầu tư nhà ở thương mại, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi căn cứ các quy định của pháp luật để hướng dẫn nhà đầu tư đề xuất các lô đất phải đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo đúng quy định; trên cơ sở đó xác định tổng số ngôi nhà ở phải đầu tư, tổng diện tích xây dựng, diện tích sàn xây dựng, để làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư.

Dự án Tổ hợp khu nhà ở, khách sạn, công viên Vạn Tường do liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Phát và Công ty cổ phần khai thác khoáng sản QT làm chủ đầu tư.

Nhiệt Băng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/batdongsan/to-hop-khu-nha-o-khach-san-cong-vien-van-tuong-chua-phu-hop-quy-hoach-d195712.html

XEM THÊM