Trưởng đoàn thanh tra của Bộ VH-TT-DL có vợ làm thủ quỹ tại đơn vị bị thanh tra

Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc Bộ VH-TT&DL tổ chức thực hiện quyết định thanh tra, kết luận thanh tra tại Vinasport vào năm 2021. Trong đó, có việc bộ này bố trí trưởng đoàn thanh tra có vợ là nhân viên thủ quỹ của Vinasport là chưa đúng quy định.

Nhiều thiếu sót trong công tác thanh tra

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT-DL). Tại kết luận này, cơ quan thanh tra đã chuyển thông tin 7 vụ việc sai phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước sang Bộ Công an điều tra; đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao; Ban Giám đốc và người đại diện phần vốn tại Vinasport qua từng thời kỳ (giai đoạn từ 2007 – 2021) đối với những sai phạm trong việc quản lý sử dụng vốn nhà nước, chấp hành các quy định pháp luật tại công ty này.

Đáng chú ý, quá trình thanh tra, TTCP phát hiện tồn tại, hạn chế trong việc Bộ VH-TT&DL tổ chức thực hiện Quyết định thanh tra số 533/QĐ-BVHTTDL và ban hành Kết luận thanh tra số 237/KL-BVHTTDL vào năm 2021 đối với Vinasport.

Cụ thể, TTCP cho rằng, Bộ VH-TT-DL chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11 ngày 04/3/2020, Nghị quyết số 84, ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Công văn số 907 ngày 12/6/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Chánh Thanh tra Bộ đề xuất ký thừa lệnh Quyết định thanh tra là chưa thực hiện theo Nghị định số 86 ngày 22/9/2011 của Chính phủ. Công văn số 184 của Ban Cán sự Đảng cũng chưa được thể chế hóa bằng văn bản hành chính để làm căn cứ cho quyết định thanh tra.

Ngoài ra, TTCP cho rằng, việc căn cứ vào đơn của 2 người đại diện và báo cáo của 3 người đại diện để xây dựng nội dung chi tiết tiến hành thanh tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn cũng thiếu chính xác và chưa chọn đúng đối tượng. Trong nội dung phân công còn có những nhiệm vụ không liên quan đến nội dung của cuộc thanh tra.

Đáng chú ý, trước khi công bố Quyết định thanh tra 533, Đoàn thanh tra cũng không gửi đề cương yêu cầu thanh tra cho Vinasport theo quy định, điều này cũng cho thấy sự thiếu trách nhiệm trong quản lý và giám sát của Bộ VH-TT-DL đối với hoạt động của Đoàn thanh tra.

“Bộ VH-TT&DL bố trí trưởng đoàn thanh tra có người thân (vợ) là nhân viên thủ quỹ của Vinasport là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 05/2014 của Thanh tra Chính phủ”, kết luận thanh tra nêu.

Rút lại kết luận

Vẫn theo TTCP, Kết luận thanh tra số 237/KL-BVHTTDL có một số nội dung chưa có kết luận, kiến nghị cụ thể như: nội dung liên quan đến thực trạng, mục đích sử dụng sử dụng đất của các cơ sở nhà đất; chưa kiến nghị cụ thể với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan thuế, đất đai) để xử lý tồn tại, vi phạm liên quan đến thực trạng, mục đích sử dụng sử dụng đất của Vinasport, chưa đạt được đầy đủ mục đích của cuộc thanh tra đã phê duyệt.

Kết luận thanh tra số 237 chưa nêu được những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư, như đã nêu tại phần kết quả kiểm tra xác minh.

Theo TTCP, mặc dù Kết luận thanh tra số 237 đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm (từ năm 2017 đến năm 2019) và có kiến nghị, nhưng trong phần kết quả thanh tra chưa thể hiện việc kiểm tra làm rõ, Đoàn thanh tra không tiến hành kiểm tra, xác minh liên quan đến việc quản lý công nợ tại Vinasport còn tồn tại kéo dài đến thời điểm năm 2019.

Kết luận thanh tra chưa nêu cụ thể nội dung báo cáo kết quả công tác kiểm kê ngày 22/4/2019 có chênh lệch giữa số lượng theo sổ sách và giá trị thực tế kiểm kê hàng hoá tồn kho.

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm trước những thiếu sót nêu trên thuộc Thanh tra Bộ VH-TT-DL, Trưởng đoàn thanh tra theo QĐ số 533/QĐ-BVHTTDL. “Tuy nhiên sau đó Bộ VH-TT-DL đã thống nhất trong Ban cán sự Đảng tiến hành thu hồi Kết luận thanh tra số 237/KL-BVHTTDL ngày 12/8/2021 và các quyết định liên quan” – thông báo kết luận của TTCP nêu và cho biết, đồng ý với hướng xử lý thu hồi kết luận nêu trên.

Theo Minh Đức (Tiền Phong)

XEM THÊM