Ủy ban nhân dân xã gợi ý dân đóng góp 300.000 đồng khi làm giấy tờ đất

UBND tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một xã đã gợi ý người dân viết đơn “tự nguyện” đóng góp cho xã 300.000 đồng đối với mỗi hồ sơ làm thủ tục đất đai.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa tại UBND các xã, phường. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều địa phương có vi phạm.

Đặc biệt là việc UBND Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) đã gợi ý người dân viết đơn đóng góp kinh phí cho xã này.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong quá trình giải quyết thủ tục về chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, UBND xã Tịnh Hà đã gợi ý người dân viết đơn “tự nguyện” đóng góp cho ngân sách xã. Với mỗi hồ sơ, người dân phải “tự nguyện” đóng góp cho xã này 300.000 đồng.

Việc làm của UBND xã Tịnh Hà là trái với quy định tại Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

UBND xã Tịnh Hà gợi ý người dân làm thủ tục đất đai phải viết đơn “tự nguyện” đóng góp 300.000 đồng (Ảnh: Quốc Triều).

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo UBND xã Tịnh Hà xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, sai sót. Chấn chỉnh ngay tình trạng huy động nhân dân đóng góp khi giải quyết thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính về đất đai.

Ngoài ra, tại địa phương này còn phát hiện nhiều hạn chế khác. Chẳng hạn như quá trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai liên quan đến việc công dân báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ trực bộ phận một cửa xã Tịnh Hà yêu cầu công dân xin xác nhận của Công an xã vào đơn báo mất.

UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, yêu cầu của UBND xã Tịnh Hà là trái quy định, vì tại Thông tư 24 của Bộ TN&MT quy định về hồ sơ địa chính đối với hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quy định công an tại địa phương xác nhận vào đơn báo mất.

Quốc Triều

Nguồn Dân Trí: https://dantri.com.vn/xa-hoi/uy-ban-nhan-dan-xa-goi-y-dan-dong-gop-300000-dong-khi-lam-giay-to-dat-20221216122227166.htm

XEM THÊM