Xăng dầu đồng loạt tăng giá, có loại tăng 1.100 đồng/lít

Xăng E5RON92 tăng 1.045 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 21.020 đồng/lít từ 0 giờ ngày 1-1-2023.

Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 0 giờ ngày 1-1-2023, xăng E5RON92 tăng 1.045 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 21.020 đồng/lít; xăng RON95 tăng 1.100 đồng/lít, có giá 21.807 đồng/lít.

Tương tự, dầu diesel tăng 550 đồng/lít, có giá bán 22.151 đồng/lít; dầu hỏa có giá 22.166 đồng/lít sau khi tăng 330 đồng/lít; dầu mazut tăng 770 đồng/kg, có giá 13.633 đồng/kg.

Ngày 30-12-2022, Ủy ban thường Vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6-7-2022 của UBTVQH, áp dụng từ ngày 1-1-2023 đến hết năm 2023.

Theo đó, mức thuế BVMT áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15), nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành), dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành), dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành), dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14062/BTC-QLG về việc triển khai Nghị quyết của UBTVQH về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, để bảo đảm tính đồng bộ khi triển khai Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15, Bộ Công Thương thực hiện việc điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu tương ứng với mức điều chỉnh thuế BVMT tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15.

Theo Minh Chiến (Nld.com.vn)

 

XEM THÊM