Xuất hiện một tỉnh đạt tất cả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đề ra năm 2022

Sáng 2/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương, năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh kết quả khả quan. Trong 25 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2022, tất cả đều đạt, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,29%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,5% so với năm 2021, tăng 0,3% kế hoạch năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 23,8%, vượt 17,6% kế hoạch năm.

Về quy mô GRDP theo giá hiện hành, UBND tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 114.674,6 tỷ đồng, xếp thứ 5 so với 14 tỉnh và thứ 3 so với 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.836 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 33,2 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu hoạt động vận tải đều tăng mạnh. Nhu cầu thị trường có xu hướng hồi phục và ổn định, các doanh nghiệp trên địa bàn khắc phục khó khăn và đang nỗ lực mở rộng sản xuất.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt cao, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 33.452 tỷ đồng , tăng 41,4% so với năm 2021 và vượt 37,9% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công khá, tính đến 31/10/2022, tỉnh ước giải ngân 4.098 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch Trung ương giao và dự kiến đến ngày 31/12/2022, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Bên cạnh đó, kinh tế Quảng Ngãi còn gặp một số hạn chế, khó khăn. Điển hình như tình hình giá cả xăng dầu, nguyên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù đã đạt được tất cả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, tuy nhiên, trong 2 tháng còn lại của năm 2022 phải tiếp tục quyết liệt phấn đấu thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tập trung vào các nội dung chính: khẩn trương rà soát lại tất cả các nhiệm vụ còn lại của năm, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ có khả năng trễ hạn, để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác trọng tâm và các nhiệm vụ phát sinh.

Dựa trên kết quả về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022, UBND tỉnh đề xuất các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cho năm 2023 cụ thể là: GRDP bình quân đầu người khoảng 3.900 USD; tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 68 – 69%; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 0,1 – 0,3%…

Minh Tiến

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/xuat-hien-mot-tinh-dat-tat-ca-cac-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-de-ra-nam-2022-2022110216441626.htm

 

XEM THÊM