Báo cáo xem xét cho thôi chức vụ cùng lúc 3 phó chủ tịch tỉnh Gia Lai

Đã bị kỷ luật do để xảy ra nhiều sai phạm, 3 phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lúc bị Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thôi chức vụ đương nhiệm.

Chiều 19-12, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã họp, thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền xét xét, quyết định cho thôi chức vụ đối với các ông Đỗ Tiến Đông, ông Hồ Phước Thành và ông Kpă Thuyên.

Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật theo Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và sau khi xem xét đơn của các cá nhân, ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất quyết định và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định:

Cho các ông Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; thôi giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bố trí công tác khác.

Ba Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có nhiều sai phạm

Cho ông Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bố trí công tác.

Cho ông Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Trước đó, 3 phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trên cùng bị Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Phạm Bình Minh ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Nguyên nhân do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su/bao-cao-xem-xet-cho-thoi-chuc-vu-cung-luc-3-pho-chu-tich-tinh-gia-lai-20221219175852695.htm

XEM THÊM